تعزیه حسینی به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی در دانشگاه