حضور فعالان کانون سبزاندیشان در پویش سه شنبه های بدون خودرو گرگان